Hình ảnh
  • SHAOXING SHANGYU ENZE PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO.,LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy
  • SHAOXING SHANGYU ENZE PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO.,LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy
  • SHAOXING SHANGYU ENZE PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO.,LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy
  • SHAOXING SHANGYU ENZE PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO.,LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy
  • SHAOXING SHANGYU ENZE PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO.,LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy
  • SHAOXING SHANGYU ENZE PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO.,LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy
  • SHAOXING SHANGYU ENZE PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO.,LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy
  • SHAOXING SHANGYU ENZE PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO.,LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy
Dây chuyền sản xuất

 

 

OEM/ODM

Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ OEM / ODM.

Nghiên cứu và phát triển

Chúng tôi có bộ phận R & D cho giá đỡ máy ảnh / chân máy ảnh.